1VK CACIT  Miss Theresa J. Fører Ole Anders Østby

2VK Smølarypa`s Texas Hold`em. Fører Cato Martin Jonassen

Total premieliste Femund