Oppdaterte parti-/ventelister pr 30 august

partilister_lordag oppdatert 30 august

partilister_sondag oppdatert 30 august

partiliste_vk_sondag oppdatert 30 august

venteliste_lordag oppdatert 30 august

ventelister_sondag oppdatert 30 august