Generalforsamling 2023

Generalforsamling avholdes onsdag 26.april 2023 Sted: Samfundet, Lillestrøm Tid: Kl. 18.00 Saker til generalforsamlingen sendes styret på post@romerikefk.no innen 29.mars 2023 Forslag til kandidater til styret og valgkomite sendes valgkomiteen v/leder Per Einar Bakke innen 29.mars 2023 E-post: per.bakke@sac-holding.no