You are here:-Om
Om 2017-06-07T21:14:49+00:00

Romerike FK er en meget aktiv distriktsklubb, som representerer alle typer stående fuglehunder. Klubben ble stiftet i 1985, og har sitt hovedsete i Lillestrøm. Klubben har siden den gang jobbet med å øke interessen for stående fuglehunder i vårt distrikt, og å ha best mulig tilbud for medlemmene. Dette søkes oppnådd ved følgende aktiviteter :

MEDLEMSMØTER

Det avholdes min 4 medlemsmøter i året, i hovedsak på Fjellhammar. Det inviteres kåsører, veterinærer, erfarne jakt og prøvefolk, som bidrar til å utvikle den enkeltes ferdigheter i arbeidet med hund.

DRESSURKURS.

Årlige dressurkurs avholdes for både erfarne og uerfarne hundefolk. Klubben benytter kun godkjente instruktører i dette arbeid. Dette for å kvalitetssikre opplæring av fuglehund eiere.

JAKTPRØVER.

Vår vinterprøve avvikles i Femunden i Nord- Østerdalen. Her har medlemmene muligheten til å treffe andre medlemmer og deres hunder. Prøven har bedømmelse i alle klasser (UK, AK og VK). Meget trivelig arrangement.

Nytt fra 2016 er  høyfjell høst, med hovedsete på Skotten sæter i Fåvang. En koselig intim høstprøve, normalt bra med fugl i terrengene.

UTSTILLING.

Klubben arrangere utstilling for gruppe 7. Utstillingen holdes på Hvaltjern ski stadion, i Fet. Utstillingen vokser fra år til år, og det er lagt opp til sosialt samvær etter avviklingen av utstillingen.

TRENINGSTERENG

klubben har for tiden inget eget treningsterreng, men arrangerer treninger hos Dag Roger Berg på Blaker i Sørum.

SPONSOR.

Klubbens arrangementer sponses av Royal Canin hundefor.

Klubben har også forhandlet frem en del medlemsfordeler med lokale bedrifter.

DOMMERUTVALG.

Det er nedsatt et dommerutvalg i Romerike FK. Utvalget har mandat til å forespørre og utdanne aktuelle kandidater i Akershus og omegn, til dommer og instruktør utdannelse. Utvalget er sammensatt av 3 erfarne jaktprøvedommer, og er godkjent av FKF som et lokalt dommerutvalg. Utvalget kan også utdanne dommer/instruktører i samarbeid med avd. av raseklubber i vårt distrikt. Utvalget jobber i henhold til FKF’s retningslinjer for lokale dommerutvalg.

KLUBBMESTERSKAP LAVLAND.

Klubben avholder årlig et klubbmesterskap på lavland. Mesterskapet har utradisjonelle regler, og arrangeres etter cupsystem. Dvs først i fugl vinner slippet.

Dette er i hovedsak klubbens virkeområde.
Vi ønsker deg velkommen som medlem, og håper du blir en aktiv bruker av vår klubb.