Vi forlenger fristen for innsendelse av resultater ut januar da det har kommet få innsendelser.

Resultater sendes post@romerikefk.no

E-post må inneholde fullt navn på hunden og eier.

Resultater publiseres første uke i februar.