Generalforsamling avholdes tirsdag 7 mai 2024

Sted: Samfundet, Lillestrøm

Tid: Kl. 18.00

Saker til generalforsamlingen sendes styret på post@romerikefk.no innen 6.april 2024

Forslag til kandidater til styret og valgkomite sendes valgkomiteen v/leder Willy Nicolaysen  innen 6.april 2024

E-post: byggtapwilly@msn.com