Det arrangeres apportbevisprøve 24. juni 2024 kl. 18.00

Adresse: Ullerveien 20, 2009 Nordby

Ved spørsmål ta kontakt med dommer Tor Espen Plassgård, tlf 913 09 773

Det vil i tillegg være mulig for medlemmer av Romerike FK   å ta apportbevis på alle våre arrangementer gjennom året.