Det arrangeres apportbevis prøve mandag 8.august 2022

Sted: Ullerveien 20, 2009 Nordby

Tid: Fra kl. 1800

Pris:  kr 150,-for medlemmer av Romerike FK og Rælingen JFF, ikke medlemmer kr 300,-

Påmelding og betaling til Tor Espen Plassgård, tlf/vipps nr 91309773

NB! Alle må ha med egen apportfugl.

Det vil i tillegg være mulig for medlemmer av Romerike FK  å ta apportbevis på alle våre arrangementer gjennom året.