Vi gjør oppmerksom på att denne oppdateringen er uoffisiell.

Dommere: Ole Magnus Hagen og Kjell Duedahl.

VK Søndag

 

Slipp 1

Texas mot Snerta

Texas tar staks føringen, i store fine slag. Texas finnes i stand,men uten resultat.
Snerta blir for egenrådig og utgår

Slipp 2

Xn mot Cindy

Xn fører i sidevind med store slag, cindy jakter også meget godt.
Cindy med stand langt ute, men kan ikke presentere fugl

Slipp3

Jackpot mot Pancho

Begge jakter meget godt i veklslende biotop
Pancho best plan over søket
Pancho over Jackpot

Rangering etter 3 slipp

Pancho
Xn
Jackpot
Cindy  med tomstand
Slipp 4

Brava mot Multe

Brava fører store deler av slippet, begge jakter meget godt i kjærr terreng.
Brava over.

Rangering:
Pancho
Xn
Brava
Jackpot
Multe
Cindy -Tom

 

Slipp 5

Rico mot Fryd

Begge går for åpent og er planløse
Begge utgår.

Slipp 6

Miss Theresa mot Lely

Begge åpner veldig godt, revierer godt i motvind.
Lely støkker  roes har etterpå 2 sjanser
Avslutter meget egenrådig og utgår.
Theresa jakter meget godt  holder klasse nivå
1 sjanse..

Slipp 7

Raa mot Tee

Raa fører med best intensit og plan
Tee jakter meget godt.
Stand på Tee vil ikke frem på ordre
Tee ut.

Slipp 8

Raa mot Texas

Raa straks stand, reiser villig å presist,Rios utreder, ny stand reiser villig Rios
Utreder noe egenrådig
Apporterer ikke.
Utgår.
Slipp 9

Isabell mot Mozard

Isabell fører med større format og intensitet
Mozard holder nivå, stand uten resultat.

Rangering

Phancho
Xn
Brava
Isabell
Jackpot
Multe
Mozard -Tom
Tessie -sjanse

 

Slipp 10

Troy mot miley
Begge jakter godt, miley stand reiser villig rolig i oppflukt mn for urolig i skudd. Utgår
Troy settes på mot Texas. Troy tar stand  reiser selvstendig og forfølger
Texas støkker i to omganger og er rolig
For mange sjanser og utgår.

Slipp 11

Vena mot Toto
Begge jakter meget godt, Toto støkker rype og forfølger. Utgår

Vena mot Xn (runde to for xn.)
Vena fører med bedre format og intensitet
Xn støkker rype og forfølger.
Utgår.

Rangering etter runde 1
Pancho
Xn
Brava
Isabell
Jackpot
Multe
Vena (sjanse)
Mozard (tomstand)
Cindy (tomstand)
Tessie (sjanse)

 

LUNSJ

RUNDE 2

 

Jackpot mot Cindy

Cindy jakter noe ensidig, jackpot har større format. Cindy støkker og er rolig

Senere støkker jackpot kull og er urolig. Utgår

 

Pancho mot Multe

Pancho fører slippet multe observeres jagende etter rype og utgår.

 

Miss Theresa mot Brava

Begge går meget godt,  fører støkker rype, tessie  støkker  og utgår med for mange sjanser.

Pancho settes på mot Brava.

Pancho fører søket.

Rangering
Pancho
Brava  2sjanser
Cindy

Vena mot Mozardt

Begge jakter meget godt, Mozardt støkker rype og er rolig.

Vena over.

Rangering

Pancho
Mozardt
Vena
brava
Cindy

 

Isabell mot Cindy

Isabell går meget godt, cindy’s søk blir noe rettlinjet, støkker rype langt ute, og blir for urolig

 

sabell mot Cindy

Brava mot Pancho

Brava blir i siste slipp for inneffektiv i søket.
Pancho holder klassenivå

Isabell mot mozardt

Isabell fører slippet med best format. Isabell over mozardt

Isabell mot vena

Begge jakter fortsatt i store slag med høy intensitet. Settes likt.

Vena mot Mozard

Mozardt har best plan, begge med stort format og intensivitet. Vena med stand uten resultat. Mozardt over vena.

 

Pancho mot isabell

Begge holder etter en lang dag meget godt. Pancho stand. Reiser ikke, ryper letter presist forran etter kobling. Pancho utgår

Vena mot mozardt

Mozardt støkker, er rolig. Støkker igjen og forfølger.

Vena mot isabell

Vena støkk forfølger.  isabell stand uten resultat.

 

Dagen er omme 😐