I forbindelse med årets fuglehund ting har det kommet inn et forslag som styret ønsker innspill på fra klubbens medlemmer.

Sak 3.3 – Forslag om avvikling av FKF sitt videre arbeid  for å få lov til å sette ut fugl til trening eller jaktprøver.

Frist for innspill 31 mai, sendes på post@romerikefk.no

 

FKF svar på ITFK henvendelse:

Til FKFs medlemsklubber

 Sakslisten til Fuglehund Tinget – sak 3.3

 Vi har mottatt henvendelse fra forslagsstiller ITFK , som har bedt om at overskriften for saken endres, dette med FKF styrets tiltredelse;

 Sak 3.3  Sak 3.3 Forslag om avvikling av FKF sitt videre arbeid for å få lov til å sette ut fugl til trening eller jaktprøver.

 Den formelle endringen vi tas ifbm åpningen av FT.

Vennlig hilsen

For styret i FKF

Torstein Dehn

Leder

Fuglehundklubbenes Forbund

 

Presisering fra ITFK:

«Jeg vil presisere hvorfor vi har henvendt oss til FKF angående vår innmeldte sak.

I utsendt sakspapir står det som overskrift at ITFK har forslag om avvikling av lavlandsaktiviteten.

Det er direkte feil, og fører til feiloppfatning og forvirring i forkant av at dere skal beslutte hvordan dere ønsker å stemme på Fuglehundtinget.

I vår innsendte sak har vi ikke skrevet det, og ITFK har aldri ment at lavlandsaktivteten skal avvikles, men derimot FKFs videre arbeid med å sette ut rapphøns og fasan til trening eller jaktprøver.

Dette er en vesentlig forskjell, og det er viktig at dere får riktig informasjon når saken tas opp i deres respektive styrer.»

Begrunnelse for vårt forslag finnes i saksdokumentet.

Forslaget kan leses i saksmappen til fuglehundtinget.

Arsberetning-FKF-2023-2024-endelig