Det arrangeres apportbevis prøve 23. november 2023

Sted: Stokkerveien 46, 2040 Kløfta

Tid: kl. 1900

Pris: kr. 300,-

Ved spørsmål ta kontakt med dommer Tor Espen Plassgård, tlf 913 09 773

Det vil i tillegg være mulig for medlemmer av Romerike FK   å ta apportbevis på alle våre arrangementer gjennom året.