Det skal avholdes generalforsamling i slutten av april. Vi kommer tilbake med sted og dato.

Saker som ønskes behandlet sendes styret på post@romerikefk.no innen 8/3-18.

Forslag til kandidater inn i styret sendes leder av valgkomiteen på olehagen@mil.no innen 8/3-18.