Generalforsamling 24. april 2018.

Vi serverer kaffe og noe å bite i.

Vel møtt!

 

 

Årsrapport 2017