Velkommen til RFK sin Fåvangprøve på Skotten seter 29. og 30. August.

UK og AK begge dager samt VK søndag. Påmelding via min side på NKK.no med ordinær frist 8.August.2020. I år vil vi ha færre partier enn tidligere år, for at alle skal ha best mulig terreng. Alle må ha gyldig aversjons-bevis på sau. Dette må kunne vises frem under prøven, da det kan være en del sau i terrengene. Det vil bli kåret prøvens beste hund i alle klasser, og premien er levert fra Tveits Smie.

Vi ønsker også at flest mulig blir med på jegermiddag på Skotten, som er kjent for god og rikelig med mat. Vi vil ta hensyn til smittevernregler iht helsemyndighetenes råd. Overnatting og påmelding jegermiddag gjøres direkte til Skotten Seter mob 95153319.

For mer informasjon og eller spørsmål kontakt prøveleder Unni Bakke på mob 93043439 eller Mail Unni-ba@online.no