Minner om at alle som skal starte må betale inn kr 110,- pr bil pr dag i bompenger til VIPPS 93043439, merk med reg.nr på bilen. De som ikke har betalt vil kunne få bot av vei-laget, som har kamera på bommen inn til terrenget. 

De som ønsker overnatting på Skotten Seter, eller ønsker å være med på jegermiddag lørdag kveld, kontakter selv Skotten Seter på tlf: 951 53 319

Hvis noen andre enn fører av hund skal være med å gå på partiet, ber vi om at navn og telefonnr på disse sendes til prøveleder på mail: unni-ba@online.no 

Hit sendes også eventuelle endringer.

partilister_uk_ak_lordag oppdatert 26.08

partilister_uk_ak_sondag oppdatert 26.08

partiliste_vk_sondag oppdatert 26.08

ventelistelordag oppdatert 26.08

ventelistesondag oppdatert 26.08