Oppdaterte partilister 28.08.2020

Det er ingen venteliste på lørdag, 3 ledige plasser i VK på søndag.

NB!

Minner om at alle som skal starte må betale inn kr 110,- pr bil pr dag i bompenger til VIPPS 93043439 merk med reg.nr på bilen. De som ikke har betalt vil kunne få bot av veilaget, som har kamera på bommen inn til terrenget. 

De som ønsker overnatting på Skotten Seter, eller ønsker å være med på jegermiddag lørdag kveld, kontakter selv Skotten Seter på tlf: 951 53 319

Hvis noen andre enn fører av hund skal være med å gå på partiet, ber vi om at navn og telefonnr på disse sendes til prøveleder på mail: unni-ba@online.no hit sendes også evt endringer.

Minner om at alle som skal starte må betale inn kr 110,- pr bil pr dag i bompenger til VIPPS 93043439 merk med reg.nr på bilen. De som ikke har betalt vil kunne få bot av veilaget, som har kamera på bommen inn til terrenget. 

De som ønsker overnatting på Skotten Seter, eller ønsker å være med på jegermiddag lørdag kveld, kontakter selv Skotten Seter på tlf: 951 53 319

Hvis noen andre enn fører av hund skal være med å gå på partiet, ber vi om at navn og telefonnr på disse sendes til prøveleder på mail: unni-ba@online.no hit sendes også evt endringer.

partilister_uk_ak_lordag oppdatert 28.08

partilister_uk_ak_sondag oppdatert 26.08

partiliste_vk_sondag oppdatert 28.08

ventelistesondag oppdatert 26.08