Alle tre terrengene har vært godt besatt med fugl i dag og de aller fleste hundene har hatt sine sjanser, gratulerer til de premierte.

 

Velkommen til RFK sin Fåvangprøve på Skotten seter 28. og 29. August.

 

Vi vil også i år kun ha tre partier ut hver dag, for at alle skal ha best mulig terreng. Det har vært bra med påmeldinger til årets prøve, og vi har dessverre derfor ventelister begge dager, vi ber derfor de som har fått tildelt plass, men som av en eller annen grunn ikke kan starte om å gi beskjed så raskt som mulig slik at vi hele tiden kan oppdatere ventelistene. Vi gjør oppmerksom på at endringer kan forekomme. 

Alle må ha gyldig aversjons-bevis på sau. Dette må kunne vises frem under prøven, da det kan være en del sau i terrengene, så vi ber deltakerne om å ha med dette i sekken.

 

Opprop begge dager kl 08.00 på Skotten Seter.

 

Det er to bommer inn til terrengene, og for at vi ikke skal bruke tid på at hver enkelt stopper og betaler, ber vi alle om å betale kr 110,- i forkant pr bil på vippsnr 93043439 merket med regnr på bilen. 

 

 Vi ønsker også at flest mulig blir med på jegermiddag på Skotten seter, som er kjent for god og rikelig med mat, lørdag kl 20.00.

 

Vi vil ta hensyn til gjeldene smittevernregler iht helsemyndighetenes råd. Vi fortsetter dugnaden med å holde avstand, sprite hendene og holde seg hjemme om man føler seg dårlig.

 

Overnatting og påmelding jegermiddag gjøres direkte til Skotten Seter mob 95153319. Vi gjør oppmerksom på at Skotten ikke har skjenkebevilling, men mineralvann kjøpes på stedet.   

 

For mer informasjon og eller spørsmål kontakt prøveleder Unni Bakke på mob 93043439 eller Mail Unni-ba@online.no

Partilister oppdatert 28 aug søndag

Premieliste lørdagPremieliste lørdag