Her kommer foreløpige partilister for vinterprøven i Sømådalen.

Vi oppfordrer de som ikke kan stille til å melde fra så raskt som mulig da vi har ventelister alle dager

Partilister fredag

Venteliste fredag

VK kval

Partilister lørdag

Venteliste AK lørdag

Venteliste UK lørdag

Partilister søndag

Venteliste søndag UK

Venteliste søndag AK

Endring vil forekomme.

Neste oppdatering kommer tirsdag 22.mars 2022.