Det avholdes generalforsamling 25. April 2017 kl. 1900

Sted: Fjellhamarveien 51, 1472 Fjellhamar.

Saker til generalforsamlingen må sendes styret innen 20.Mars.

 

Vel møtt!