Instruksjons og treningssamling på Sollerøya, Femund 5. og 6. august.

Romerike Fuglehund klubb har gleden av å invitere til to dagers samling.

Vi har tre tilbud som kan kombineres:

1.Sollerøya (rype, skogsfugl). Vi har maks 14 ekvipasjer ( hund og fører) på øya, delt på to parti med instruktører. Det er vanligvis godt med vill fugl på øya.

Det kjøres båt, slik at følge utenom hundefører betaler kr 100,- for transport hver dag.

Bom vei, koster kr 30,- pr bil.

2. Rapphønstrening på Digerneset. Dette er litt enklere for uerfarne hunder. Digerneset er mye likt Sollerøya mht. biotop, mao. rype og skogsfugl. Vi kan ha instruktør her, men kan og fungere som egentrening. Maks 5 stk. ekvipasjer. Båtskyss.

3.Duetrening med instruksjon inne ved hundeskolen. Minimum 4 stk., deltagere maks 8.

Vi har gode erfaringer med at en tar en dag hos erfarne Knut Østmo på hundeskolen før en slipper «håpet» på øya dag 2.

Vi har base på Rønningen Camp og hytter. De har 7 ledige hytter, vi har booket 4 av de for deltakere. Dere kan selv bestille på tlf. +47 90988 491 / + 47 62459935. Det er fint og rimeligere hvis flere går i sammen om hytte.

Du ordner mat og drikke selv og så fyrer vi grillen på lørdag.

NB! Påmeldingsfrist 20.juni. Som påmelding regnes kun registrert betaling kr.1800 på klubbens konto: 1286.47.36597. Merk med hund(ers) alder, førers navn og mobilnummer.

Send SMS til Svein Fjellheim på 48 16 76 62 før du melder deg på. Der oppgir du og hvilke tilbud du ønsker.

For styret i Romerike Fk , Svein Fjellheim