Begge VK partiene skal gå i Hodalen.

Fortsatt 1 ledig plass i VK, ingen venteliste i UK/AK.