Generalforsamling avholdes mandag 27.april 2020 kl 19.00

Sted: Samfundet, Lillestrøm

Saker til generalforsamlingen sendes styret på post@romerikefk.no innen 23.mars 2020.

Forslag til kanditater til styret og valgkomite sendes valgkomiteen v/leder Tor Espen Plassgård innen 23.mars 2020.

E-post:   torespen6@msn.com