Det arrangeres apportbevis prøve onsdag 16.juni 2021

Sted: Stokkervegen 46, Kløfta

Tid: Fra kl. 1800

Pris: kr. 150,- for medlemmer av Romerike FK/Rælingen JFF, Ikke medlemmer kr 300,-

Påmelding til Tor Espen Plassgård

All betaling skal skje på vipps til 91309773

Pga  Covid – 19 vil det være mulig med maks 20 deltagere.

NB! Alle må ha med egen apportfugl.

Det vil i tillegg være mulig for medlemmer av Romerike FK  å ta apportbevis på alle våre arrangementer gjennom året.