Det arrangeres apportbevis prøve mandag 12.juni 2023

Sted: Stokkervegen 46, Kløfta

Tid: Fra kl. 1900

Pris:  kr 300,-

Påmelding til Tor Espen Plassgård

All betaling skal skje på vipps til 91309773

NB! Alle må ha med egen apportfugl.

Det vil i tillegg være mulig for medlemmer av Romerike FK  å ta apportbevis på alle våre arrangementer gjennom året.