Generalforsamling avholdes onsdag 28.april 2021 kl 19.00

Sted: Samfundet, Lillestrøm

Saker til generalforsamlingen sendes styret på post@romerikefk.no innen 24.mars 2021.

Forslag til kandidater til styret og valgkomite sendes valgkomiteen v/leder Tor Espen Plassgård innen 24.mars 2021.

E-post:   torespen6@msn.com