Apportkurs starter 20.april 2023

Instruktør: Bente Holm

Kurset vil avholdes over 9 kvelder, med mulighet for apport bevis siste kurskveld.

Sted:  Årnes

Skriv fra instruktør vedlagt.

Apportkurs RK2023

Pris: kr 1000,- for medlemmer, kr 1200 for ikke medlemmer.

Det er begrenset antall, og medlemmer prioriteres hvis det blir fullt.

Betales til kto.nr 1286.42.62013. Merk innbetalingen apportkurs.

Påmelding til post@romerikefk.no innen utgangen av mars.